Acasa » Hotarari ale consiliului local

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
169 26-08-2020 privind acordarea Titlului ”PRO URBE ” Actorului DANIEL IOAN CHIRILĂ
168 26-08-2020 Hotarare privind acordarea Titlului ”PRO URBE ” Domni[oarei VIORELA ELENA CHIPER
167 26-08-2020 Hotarare privind modificarea H.C.L. nr.273 din 27.09.2017, referitoare la acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
166 26-08-2020 Hotarare privind aprobarea punerii la dispoziția Comisiei Locale Târgu-Neamț pentru aplicarea legilor fondului funciar a terenului în suprafață de 10.879 mp ce aparţine domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, cu NC 56867
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
165 26-08-2020 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Liceului Vasile Conta Târgu-Neamț”
Anexa nr.1,
164 26-08-2020 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Târgu-Neamț”
Anexa nr.1,
163 26-08-2020 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat la faza P.T. și a cheltuielilor legate de proiectul ”REABILITARE SPAȚII VERZI ZONA BLD. MIHAI EMINESCU – POLICLINICĂ, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”
162 26-08-2020 Hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Iliescu Constantin şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta
161 26-08-2020 Hotarare privind asumarea/neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021
160 26-08-2020 Hotarare privind aprobarea Programului şi a bugetului aferent organizării manifestărilor dedicate Zilelor Oraşului Târgu Neamţ, ediţia a XXX-a, 4 – 6 / 8 septembrie 2020
Anexa nr.1,
159 26-08-2020 Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ pentru anul 2020, precum şi a listei de investiţii
Anexa nr.1,
158 26-08-2020 Hotarare privind rectificarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț pentru anul 2020
Anexa nr.1,
157 17-08-2020 Hotarare privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului, construcţii si teren aferent şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare Pavilion Central şi dotare Spital orăşenesc ”Sfântul Dimitrie”, oraş Târgu Neamţ”, B-dul Ştefan cel Mare,nr. 35, oraş Târgu Neamţ, jud. Neamţ
156 17-08-2020 Hotarare privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului, construcţii si teren aferent şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare Pavilion Central şi dotare Spital orăşenesc ”Sfântul Dimitrie”, oraş Târgu Neamţ”, B-dul Ştefan cel Mare,nr. 35, oraş Târgu Neamţ, jud. Neamţ
155 17-08-2020 Hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico economice (faza DALI) și indicatoriilor tehnico economici din cadrul proiectului ”Intervenții în vederea eficientizării energetice – Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc C1, Bloc M4 – oraș Târgu Neamț”
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5,
Pagina 1 din 19612345...102030...Ultima »