Acasa » Hotarari ale consiliului local

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
267 31-08-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru anul 2017
Anexa nr.1,
266 31-08-2017 HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al ora[ului Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean
265 31-08-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea diminuarii suprafetei de pajiste aferente Contractului de inchiriere nr.127 din 08.06.2015 incheiat intre Orasul Tirgu Neamt si Asociatia Crescatorilor de animale ,,Aerodrom”
Anexa nr.1,
264 31-08-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării acțiunilor de interes local și județean ce se vor desfășura în perioada 8-10 septembrie 2017 în orașul Tîrgu Neamț
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
263 31-08-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2017
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
262 31-08-2017 HOTARÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unei actiuni de interes public judetean
Anexa nr.1,
261 28-08-2017 HOTARÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu Asociatia “Valea Ozanei” Tirgu Neamt, cu ocazia manifestarilor ”Zilelor Orasului Tirgu Neamt” ce vor avea loc în perioada 08-10 septembrie 2017
Anexa nr.1,
260 28-08-2017 HOTARÂRE privind schimbarea denumirii investitiei ”Reabilitare corp principal si dotare cu echipament si mobilier – Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamt” in ”Reabilitare a trei corpuri (C1, C2, C3) si dotare cu echipament si mobilier – Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul Tîrgu-Neamţ, judetul Neamt” si aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI,) pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare a trei corpuri (C1, C2, C3) si dotare cu echipament si mobilier – Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul Tîrgu-Neamţ, judetul Neamt”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
259 28-08-2017 HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa realizarea expertizei tehnice extrajudiciare pentru obiectivul de investitii “ Realizare rețea de canalizare menajeră și microstație de epurare în zona Băile Oglinzi, oraș Târgu-Neamț “ – rest de executat
258 28-08-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând persoanele fizice care au promovat examenul de atestare din luna iulie 2017, în vederea obținerii ATESTATULUI necesar exercitării profesiei de administrator
Anexa nr.1,
257 28-08-2017 HOTĂRÂRE privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din oraşul Tîrgu Neamţ aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Anexa nr.1,
256 28-08-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
255 28-08-2017 HOTARÂRE privind incetarea contractului de inchiriere pentru 2 locuinte ANL din orasul Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, bl. V1
Anexa nr.1,
254 28-08-2017 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ” Domnului DANIEL CORBU
253 28-08-2017 HOTĂRÂRE privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
Pagina 1 din 13312345...102030...Ultima »