Acasa » Hotarari ale consiliului local

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
219 27-06-2017 HOTARÂRE privind `ncetarea mandatului de consilier local al doamnei Amarinei Ramona Iuliana [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al ora[ului Tg Neam
218 27-06-2017 HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, reactualizat
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
217 27-06-2017 HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, reactualizat
Anexa nr.1,
216 27-06-2017 HOTARÂRE privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „Extindere si modernizare Biblioteca oraseneasca Targu-Neamt, judetul Neamt”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
215 27-06-2017 HOTĂRÂRE Privind aprobarea cumpararii unui teren situat in intravilanul Orasului Tirgu Neamt, Punct Paraul Ursului-Str. Profesor Grigore Ungureanu, in limita prejudiciului de recuperat calculat la data intocmirii documentatiei de catre executorul judecatoresc
214 27-06-2017 HOTARARE privind suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, , pentru anul 2017
Anexa nr.1,
213 27-06-2017 HOTARARE privind aprobarea participării Orasului Tirgu Neamt la “ Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional ”- programul rabla 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de către Orasul Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
212 27-06-2017 HOTARARE privind aprobarea organigramei si al statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
211 27-06-2017 HOTǍRÂRE Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical `n favoarea doamnei doctor Cre]u Rodica reprezentant legal al Cabinetului stomatologic dr.Cretu Rodica
210 27-06-2017 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 131 din 30.10.2012 privind darea in administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului catre SC CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt
209 27-06-2017 HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Targu Neamt incepand cu 01.07.2017
Anexa nr.1,
208 27-06-2017 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ ” Pictorului CONSTANTIN CIUBOTARIU
207 27-06-2017 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ ” Scriitorului DUMITRU RADU POPESCU
206 27-06-2017 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ ” Doamnei CAIA OLGA
205 27-06-2017 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ ” Doamnei Inginer TINCUTA CIUBOTARIU
Pagina 1 din 12912345...102030...Ultima »