Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2010

Hotarari din anul 2010
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
161 29-12-2010 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2010
Anexa nr.1,
159 17-12-2010 Hotarare privind aprobarea planului local de acþiune pentru protecþia apelor împotriva poluãrii cu nitraþi din surse agricole
Anexa nr.1,
158 17-12-2010 Hotarare aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli, a statului de funcþiuni si criteriilor de performanta al SC ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2011
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
157 17-12-2010 Hotarare aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli, a statului de funcþiuni si criteriilor de performanta al SC „PRIM LOCATO” SRL Tirgu Neamt pentru anul 2011
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
156 17-12-2010 Hotarare aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a statului de functiuni si criteriilor de performanta al SC „CIVITAS COM” SRL Tirgu Neamt pentru anul 2011
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
155 17-12-2010 Hotarare privind modificarea si completarea anexelor la Hotararea Consiliului Local nr. 23 din 27.02.2009 pentru modificarea si completarea anexelor la Hotararea Consiliului Local nr. 48/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor…
154 17-12-2010 Hotarare privind modif. si compl. anexelor la Hot. Consiliului Local nr. 11 din 30.01.2009 pt. modificarea si completarea anexelor la Hot. Consiliului Local nr. 58/1999 si Hot. Consiliului Local nr. 106/2003 privind insusirea inventarului public …
153 17-12-2010 Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu în suprafata de 62,0 mp apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, din incinta Policlinicii, catre Directia de Sanatate Publica Neamt – Punctul Fix de lucru Tirgu Neat ( Sanepid )
152 17-12-2010 Hotarare privind darea în administrare Companiei Judetene Apa Serv S.A Neam a suprafetelor de teren aferente instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare de pe raza orasului Tirgu Neamt, terenuri care apartin domeniului public.
Anexa nr.1,
151 17-12-2010 Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii unei suprafete de 4,0 mp teren apartinând domeniului public al orasului Tirgu Neamt ( în incinta Colegiului Tehnic Ion Creanga, Corp B)
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
150 17-12-2010 Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii unei suprafete de 5,50 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt ( în incinta Scolii generale nr. 2 )
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
149 17-12-2010 Hotarare pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegatã a serviciului de transport public local în regim de taxi si …
Anexa nr.1,
148 17-12-2010 Hotarare privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, precum si taxa pentru locul de asteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2011
Anexa nr.1,
147 17-12-2010 Hotarare privind aprobarea unui act adiþional la contractul de Delegare a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apã si de Canalizare nr. 28/10.09.2009
Anexa nr.1,
146 17-12-2010 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2010
Anexa nr.1,
Pagina 1 din 1112345...10...Ultima »