Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2018 (Page 3)

Hotarari din anul 2018
280 18-12-2018 Hotarare privind aprobarea deblocarii in vederea scoaterii la concurs a unor posturi la Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt
279 18-12-2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt si a Listei de investitii, pentru anul 2018
Anexa nr.1,
278 18-12-2018 Hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 4 la Contract de concesiune nr. 1217/25.02.1994, precum si a modelului contractului de vanzare – cumparare
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
277 18-12-2018 Horarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de vanzare-cumparare de actiuni, autentificat sub nr. 1126/29.06.2017 la UNNP – SPN David Daniela si David Radu-Constantin
276 18-12-2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2018
Anexa nr.1,
275 18-12-2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Tirgu neamt pentru anul 2018
Anexa nr.1,
274 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea modificarii statutului de functii al Spitalului Orasenesc ”Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
273 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea deblocarii in vederea scoaterii la concurs a unor posturi din cadrul Spitalului Orasenesc ”Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
272 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea proiectului ”Societatea nu are varsta” si a cheltuielilor legate de proiect
271 21-11-2018 Hotarare privind revizuirea programului multianual de investitii precum si a graficului de esalonare financiara
Anexa nr.1,
270 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 18.586.726,69 lei
Anexa nr.1,
269 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 826.298 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
268 21-11-2018 Hotarare privind modificarea art. 1 din HCL nr. 235/25.10.2018 de acceptare a donatiei facuta de catre Ocolul Silvic Tirgu Neamt pentru Primaria Orasului Tirgu Neamt constand intr-o cantitate de material lemnos
267 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 12266/04.09.2018, intocmit de expert evaluator autorizat si de aprobare a vanzarii directe, prin exercitarea dreptului de preemtiune, catre LIDL ROMANIA, Societate in comandita, a suprafetei de 7.839 m.p. teren intravilan avand categoria de folosinta ”curti constructii” din Orasul Tirgu Neamt, str. Mihai Eminescu nr. 14, identificat cu numarul cadastral 55050, intabulat in Cartea funciara nr. 55050 a localitatii
266 21-11-2018 Hotarare privind actualizarea Planului de actiune in vederea implementarii Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul orasului Targu Neamt, petru perioada 2018-2020
Anexa nr.1,
Pagina 3 din 2112345...1020...Ultima »