Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2018 (Page 2)

Hotarari din anul 2018
295 19-12-2018 Hotarare privind aprobarea transferului de material lemnos, acceptat prin donatie, obiect al Hotararii Consiliului local nr. 268/21.11.2018, catre Directia de Asistenta Sociala a orasului Tirgu Neamt
294 19-12-2018 Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 24 mp apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, din incinta Colegiului National „Stefan cel Mare” in vederea amplasarii unui chiosc alimentar pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor
Anexa nr.1,
293 19-12-2018 Hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 1252 din 01.03.1999
Anexa nr.1,
292 19-12-2018 Hotarare privind modificarea prin act aditional a unor contracte de concesiune prin suplimentarea suprafetelor de teren concesionate precum si prelungirea acestora
Anexa nr.1,
291 19-12-2018 Hotarare privind aprobarea listei asociatiilor si fundatiilor care vor beneficia de subventii de la bugetul local al orasului Tirgu Neamt pentru acordarea de servicii de asistenta sociala in anul 2019, in baza Legii nr. 34/1998 si nivelul subventiilor acordate
Anexa nr.1,
290 19-12-2018 Hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor sociale, din orasul Tirgu Neamt, in urma analizarii celor 3 dosare depuse in vederea repartizarii imobilului din str. Cuza Voda, nr. 42
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
289 19-12-2018 Hotarare privind aprobarea repartizarii imobilului din str. Cuza Voda, nr. 42 din orasul Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
288 19-12-2018 Hotarare privind reactualizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt
287 19-12-2018 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 2019
286 18-12-2018 Hotarare privind aprobarea unei asocieri cu Asociatia F.C. Ozana Tirgu Neamt in vederea realizarii unui proiect de interes public local
Anexa nr.1,
285 18-12-2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei de asistenta sociala a orasului Tirgu Neamt pentru anul 2018
Anexa nr.1,
284 18-12-2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
283 18-12-2018 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2018
Anexa nr.1,
282 18-12-2018 Hotarare privind aprobarea proiectului „Violenta domestica nu are scuze” si a cheltuielilor legate de proiect
Anexa nr.1,
281 18-12-2018 Hotarare privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, precum si taxa (redeventa) pentru locul de aspteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2019
Anexa nr.1,
Pagina 2 din 2112345...1020...Ultima »