Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2010 (Page 2)

Hotarari din anul 2010
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
145 17-12-2010 Hotarare privind modificarea Anexei nr. 1, cap. IV, art. 263 alin (2) din Hotãrârea Consiliului Local Tîrgu Neamþ nr. 59 din 28.05.2010 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2011
Anexa nr.1,
144 17-12-2010 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna decembrie 2010
143 30-11-2010 Hotarare privind imputernicirea Primarului orasului Tirgu Neamt sa avizeze, in numele si pentru Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, proiectele de scolarizare pentru anul de studii 2011-2012
142 30-11-2010 Hotarare privind scoaterea la licitaþie publicã deschisã, în vederea concesionarii unei suprafeþe de teren aparþinând domeniului public al orasului Tirgu Neamt ( în incinta Scolii generale nr. 3 Humulesti )
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
141 30-11-2010 Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii a doua suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt ( în incinta Colegiului National Stefan cel Mare )
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
140 30-11-2010 Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa în vederea concesionarii supraftei de 1.000 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt , pentru amenajarea unei instalatii de producere a energiei neconventionale
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
139 30-11-2010 Hotarare pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegatã a serviciului de transport public local în regim de taxi si …
Anexa nr.1,
138 30-11-2010 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
137 30-11-2010 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2010
Anexa nr.1,
136 30-11-2010 Hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de întarziere la persoane fizice conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Anexa nr.1,
132 29-10-2010 Hotarare privind numirea d.lui Luculescu Vasile in consiliul de administratie al SC Statiunea Oglinzi SA Tg Neat in calitate de administrator
131 29-10-2010 Hotarareprivind scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea concesionarii suprafetei de 8 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
130 29-10-2010 Hotarare privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita a suprafeþei de 41,12 mp teren apartinând domeniului public al orasului Tirgu Neamt, catre Tribunalul Neamþ (Judecãtoria Tîrgu Neamþ)
129 29-10-2010 Hotarare pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegatã a serviciului de transport public local în regim de taxi si …
Anexa nr.1,
128 29-10-2010 Hotarare privind infiintarea Cabinetului Primarului orasului Tg. Neamt
Pagina 2 din 1112345...10...Ultima »