Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2012 (Page 7)

Hotarari din anul 2012
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
67 04-07-2014 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedintă pentru luna iulie 2012
66 22-06-2012 H O T Ã R Â R E privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
65 22-06-2012 H O T Ã R Â R E privind alegerea viceprimarului
64 22-06-2012 H O T Ã R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta
63 22-06-2012 H O T Ã R Â R E privind constatarea consiliului ca legal constituit
62 22-06-2012 H O T Ã R Â R E privind validarea mandatelor consilierilor locali
61 22-06-2012 H O T Ã R Â R E privind alegerea comisiei de validare
60 15-05-2012 H O T A R A RE Privind aprobarea scoaterii la concurs a postului de medic specialist anestezie si terapie intensiva, la sectia chirugie generala, din cadrul Spitalului Orasenesc Sfantul Dimitrie Tirgu Neamt
59 15-05-2012 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a Listei de investii, ale Spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Tirgu Neamt pentru anul 2012
Anexa nr.1,
58 15-05-2012 HOTARÂRE privind aprobarea asocierii Consiliului Local al orasului Tg.Neamt cu S.C. « Imobiliare pentru Energie Regenerabila » S.R.L.Satu Mare in vederea realizarii unui proiect de interes public.
57 15-05-2012 HOTǍRÂRE Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea doamnei doctor Nistor Zenaida Carmen
Anexa nr.1,
56 15-05-2012 HOTARÂRE privind validarea mandatului de consilier local a domnului Anitei Stefan
55 15-05-2012 HOTARÂRE privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Petrariu Iftime si declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al orasului Tg Neamt
54 15-05-2012 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna mai 2012
53 27-04-2012 HOTARÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii « Reabilitarea acoperisului si sarpantei la Spitalul orasanesc Tg.Neamt. »
Pagina 7 din 11« Prima...56789...Ultima »