Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2012 (Page 8)

Hotarari din anul 2012
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
52 27-04-2012 HOTǍRÂRE Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea doamnei doctor Dimitriu Elvira
Anexa nr.1,
51 27-04-2012 HOTÃRÂRE privind concesionarea directa a unor terenuri apartinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamt.
50 27-04-2012 HOTARARE privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului public al orasului Targu Neamt.
49 27-04-2012 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2012
48 27-04-2012 HOTÃRÎRE pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegatã a serviciului de transport public local în regim de taxi si în regim de închiriere, transportatorilor autorizati de pe raza admi. …
Anexa nr.1,
47 27-04-2012 HOTÃRÎRE pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009 privind prelungirea la cerere a autorizatiei de transport si a autorizatiei de taxi, precum si atribuirea în gestiune delegata a serviciului de transport public local în regim de taxi …
Anexa nr.1,
46 27-04-2012 HOTARÂRE privind închirierea unui spatiu în suprafatã de 28,27 mp situat în str. Brazilor, nr.1, în vederea desfãsurãrii activitãtii Organizatiei orãsenesti Tîrgu Neamt a Partidului România Mare
45 27-04-2012 HOTÃRÂRE privind scutirea de la platã a impozitelor, dobânzilor si penalitatilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã
44 27-04-2012 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2012
43 30-03-2012 HOTARARE Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea O.A.M.G.M.A.M.R filiala Neamt
Anexa nr.1,
42 30-03-2012 HOTARÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Consiliul Judetean Neamt în vederea realizarii unui proiect de interes public
Anexa nr.1,
41 30-03-2012 HOTǍRÂRE Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea domnului doctor Vasile Eugeniu
Anexa nr.1,
40 30-03-2012 HOTÃRÂRE Privind aprobarea predãrii spre administrare si modernizare Consiliului Judetean Neamt, a tronsonului de drum DC 7 Tîrgu Neamt-Rãucesti km 0+000-2+600
39 30-03-2012 HOTARÂRE pentru abrogarea HCL 41/30.03.2011 privind închirierea unui spatiu în suprafatã de 67,05 mp apartinând domeniului privat al orasului Tîrgu Neamt pentru desfãsurarea activitatii Biroului Parlamentar al Colegiului nr.7 Neamt
38 30-03-2012 HOTARÂRE cu privire la modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Tîrgu Neamt, judetul Neamt atestat prin Hotãrârea Guvernului nr.1356/2001
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
Pagina 8 din 11« Prima...678910...Ultima »