Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2012 (Page 9)

Hotarari din anul 2012
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
37 30-03-2012 HOTARÂRE privind însusirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al orasului Tîrgu Neamt
Anexa nr.1,
36 30-03-2012 HOTÃRÂRE privind scutirea de la platã a impozitelor, dobânzilor si penalitãtilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã
35 30-03-2012 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2012
34 29-02-2012 HOTARÂRE privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna martie 2012
33 29-02-2012 HOTARARE privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt si domnul Lazar Sebastian Ionel
32 29-02-2012 HOTARÂRE privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al orasului Tîrgu Neamţ
31 29-02-2012 HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a orasului Tg Neamt pentru anul scolar 2012 – 2013
30 29-02-2012 HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii unor unitati de invatamant din raza teritorial administrativa a orasului Tirgu Neamt
29 29-02-2012 HOTÃRÂRE privind aprobarea retelei scolare a orasului Tg Neamt pentru anul scolar 2012 – 2013
28 29-02-2012 HOTARÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă, în vederea concesionarii unei suprafeţe de 8,0 mp teren aparţinând domeniului public al orasului Tirgu Neamt ( în incinta Colegiului Tehnic Ion Creangă)
Anexa nr.1,
27 29-02-2012 HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 25.09.2009 cu bunurile de retur suplimentare ce aparţin autorităţii delegante oras Tîrgu Neamţ.
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
26 29-02-2012 HOTĂRÂRE privind darea în administrare a suprafeţei de 374 mp teren, aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, situat pe strada Panazol, nr. 2, către S.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A
25 29-02-2012 HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
24 29-02-2012 HOTARARE privind modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”
23 29-02-2012 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, a Planului anual al achizitiilor publice , precum si a repartizarii pe trimestre a serviciilor medicale , ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2012
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
Pagina 9 din 11« Prima...7891011