Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2013 (Page 5)

Hotarari din anul 2013
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
184 31-10-2013 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listelor de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2013
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
183 10-10-2013 HOTĂRÂRE pentru darea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a terenului pe care se află situat depzitul neconform de deşeuri Tîrgu Neamţ în vederea închiderii acestuia, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
182 10-10-2013 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna octombrie 2013
181 30-09-2013 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. n r. 135 din 04.07.2013 privind aprobarea proiectului „Înfiinţare infrastructu ră de agrement – piscină acoperită şi funcţiuni anexe” şi a cheltuielilor legate de proiect
180 30-09-2013 HOTĂRÂRE privind aderarea si participarea Orasului Tirgu Neamt la Asociaţia “GRUPUL D E ACTIUNE LOCALA- Tinutul Zimbrului”
179 09-09-2013 HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei orasului Targu Neamt, pentru anul 2014
178 26-09-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unui teren proprietate privată a orasului Tîrgu Neamţ, în suprafaţă de 1.771 mp, situat în orasul Tîrgu Neamţ, str. Pictor Grigorescu , nr.10
177 26-09-2013 HOTĂRÂRE Pentru modificare si completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009 privind prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport si a autorizţiei de taxi, precum si atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi, transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ – teritorială a orasului Tîrgu Neamţ.
Anexa nr.1,
176 26-09-2013 HOTĂRÂRE Privind modificarea tarifului maximal de distanţă pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi de pe raza orasului Tîrgu Neamţ.
175 26-09-2013 HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 din HCL nr. 131/30.10.2012
174 26-09-2013 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare privind gestionarea cainilor fara stapan în orasul Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
173 26-09-2013 HOTARÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii «Lucrari de reabilitare termica – Bloc M5, B-dul. Mihai Eminescu, oras Tirgu Neamt » faza DALI
172 26-09-2013 HOTARÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii «Lucrari de reabilitare termica – Bloc 1, B-dul. Stefan cel Mare, oras Tirgu Neamt » faza DALI
171 26-09-2013 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor si majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Anexa nr.1,
170 26-09-2013 HOTARÂRE Privind unele măsuri pentru exercitarea mandatului reprezentantilor Consiliului Local în societătile comerciale la care orasul este acţionar sau asociat
Pagina 5 din 17« Prima...34567...10...Ultima »