Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2013 (Page 3)

Hotarari din anul 2013
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
215 29-11-2013 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6,
214 29-11-2013 HOTARÂRE pentru revocarea HCL nr.20/27.02.2013 privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Vasile Conta in Liceul in Liceul Economic Vasile Conta din orasul Tg Neamt
213 29-11-2013 HOTĂRÎRE Pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 62/2008. Consiliul
Anexa nr.1,
212 29-11-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
211 19-11-2013 HOTARARE privind revocarea din functia de administrator al societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL , a domnului Cojocariu Vasile si numirea in functia de administrator al com erciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA S RL Tirgu Neamt a domnului Mironeasa Adrian, actualizarea actului constitutiv al societatii cu numirea noului administrator
210 19-11-2013 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL pentru anul 2013
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
209 19-11-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2013
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
208 19-11-2013 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcţionarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie si deratizare prestate de operatorul S.C. Centrul de Intreţinere Urbană S.R.L. Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
207 19-11-2013 HOTĂRÂRE privind darea în administrare a unor spaţii către S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S .R.L. Tîrgu Neamţ
206 19-11-2013 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 2013
205 31-10-2013 HOT|RÂRE privind numirea componentei AGA de la SC CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL Targu Neamt, pentru perioada noiembrie 2013-iunie 2016
Anexa nr.1,
204 31-10-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al SC CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL Targu Neamt
Anexa nr.1,
203 31-10-2013 HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de teren de 2,0 mp teren aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ către E ON MOLDOVA Distribuţie SA
202 31-10-2013 HOTǍRÂRE Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea doamnei psiholog Baciu Mirela
201 31-10-2013 HOTǍRÂRE Privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet medical situat in Ambulatoriu de specialitate al orasului Tirgu Neamt, etaj I, cam. 19, in favoarea domnului doctor Lucachi Caesar
Pagina 3 din 1712345...10...Ultima »