Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2013 (Page 4)

Hotarari din anul 2013
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
200 31-10-2013 HOTARÂRE la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii «Extindere sistem de canalizare orasul Tirgu Neamt, jud. Neamt»
198 31-10-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de activitati culturale pentru luna decembrie 2013, la Casa Culturii „Ion Creanga” Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
197 31-10-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii intre Orasul Tirgu Neamt, prin Consiliul Local al Orasului si ALGA Consult , in vederea amanajarii unui patinoar artificial in Parc Central , in perioada 01 noiembrie 2013- 31 martie 2014
Anexa nr.1,
196 31-10-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2013
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
195 31-10-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de comodat auto pentru un microbuz cu 16 locuri in vederea asigurarii servciilor de transport scolar
Anexa nr.1,
194 31-10-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.3 anul 2013
Anexa nr.1,
193 31-10-2013 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CIVITAS Com S.R.L Tirgu Neamt pentru anul 2013
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
192 31-10-2013 HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective, a comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor în vederea organizarii concursului pentru ocuparea postului de Director la Casa de Cultura „Ion Creanga” Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
191 31-10-2013 HOTĂRÂRE pentru aprobarea “REGULAMENTULUI privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orasului T`rgu Neam] în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum si măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice”
Anexa nr.1,
190 31-10-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea tabelelor cu copiii propuși pentru a beneficia de scutirea de la plata contribuției lunare în vederea înscrierii la Creșa nr. 1, Grădinița nr.2 și Grădinița nr.3 din Tg. Neamț pentru anul școlar 2013-2014 Consiliul
Anexa nr.1,
189 31-10-2013 HOTĂRÂRE Pentru modificare si completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009 privind prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport si a autorizţiei de taxi, precum si atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi, transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ – teritorială a orasului Tîrgu Neamţ.
Anexa nr.1,
188 31-10-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neam]
Anexa nr.1,
187 31-10-2013 HOTARÂRE privind schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale Nr.3 “Ion Creanga” Tg.Neamt in Scoala Gimnaziala “Ion Creanga” Tg.Neamt
Anexa nr.1,
186 31-10-2013 HOT|RÂRE privind aprobarea Reprezentantilor Consiliului Local si Reprezentantul Institutiei Primarului in Consiliile de Administratie a unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din orasul Tirgu Neamt pentru anul scolar 2013-2014.
Anexa nr.1,
185 31-10-2013 H O T A R A RE privind modificarea statului de functii al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt
Pagina 4 din 17« Prima...23456...10...Ultima »