Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2010 (Page 3)

Hotarari din anul 2010
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
127 29-10-2010 Hotarare privind modificarea Anexei nr. 10 din H.C.L. nr. 85/12.08.2010 privind aprobarea organigramei si al statului de functii pentru aparatul de specialitate si pentru unitatile subordonate Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
126 29-10-2010 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2010
Anexa nr.1,
125 29-10-2010 Hotarare privind modificarea si completarea anexelor 1 – 3 din HCL 58/2008 pentru aprobarea listei imobilelor in care funcþioneaza cabinetele medicale ºi alte activitati conexe actului medical, propuse pentru vanzare, conform O.U.G. nr. 68/2008
Anexa nr.1,
124 06-10-2010 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 28 din 19.02.2010 pentru punerea la dispozitia proiectului a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
123 06-10-2010 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna octombrie 2010
122 28-09-2010 Hotarare privind aprobarea prorogarii termenului prevazut la art. 1, alin. 1, pct. 2 din HCL nr. 55/2010 referitoare la aprobarea unor masuri privind transportul de persoane si siguranta circulatiei in orasul Tirgu Neamt
121 28-09-2010 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2010
Anexa nr.1,
120 28-09-2010 Hot. privind acceptarea sumei de 19.000 lei din sponsorizari de la SC ROMGAZ SA,pentru refacerea locuintelor si infrastructurii distruse sau grav afectate de calamitatile naturale,produse in perioada iunie-august 2010,precum si pentru reabilitarea si …
119 28-09-2010 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt, pentru anul 2011
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
118 28-09-2010 Hotarare pentru modificarea art. 1, si 2 la H.C.L. nr. 73/17.06.2010 privind aprobarea proiectului „Valea Ozanei … mit si legenda”
117 28-09-2010 Hotarare privind predarea în administrare a masinei autocompactoare de 14 mc achizitionata in cadrul proiectului PHARE 2005- ECO-MANAGEMENT Tirgu Neamt,
116 28-09-2010 Hotarare privind scoaterea la licitaþie publicã deschisã în vederea concesionãrii a unor suprafeþe de teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
115 28-09-2010 Hotarare privind scoaterea la licitaþie publicã deschisã în vederea concesionãrii spaþiului în suprafaþã de 95,5mp, din incinta Spitalului Orãsenesc Tîrgu Neamþ apartinand domeniului public al orasului
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
114 28-09-2010 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Neamt”
113 28-09-2010 Hotarare pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local al orasului Tg. Neamt nr. 4/ 20.01.2010 privind aprob. studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenþi investiþiei, a planului anual de evoluþie a tarifelor si taxelor …
Anexa nr.1,
Pagina 3 din 1112345...10...Ultima »