Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2010 (Page 4)

Hotarari din anul 2010
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
112 28-09-2010 Hotarare privind aprob. reprezentantilor Agentilor ec., a Institutiei Primarului si Reprezentantii Cons. Loc. in Consiliile de Admin. a unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din orasul Tg Neamt ce isi org. propria lor activit. finaciar-con
Anexa nr.1,
111 28-09-2010 Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune incheiat in favoarea d-nei dr. Cozma Gabriela, inregistrat sub nr. 117/28.09.2009, care expira in 27.09.2010 si aprobarea fisei de calcul a redeventei anuale datorate incepand cu 01.10.2010
110 28-09-2010 Hotarare privind scutirea de la platã a impozitelor, dobânzilor ºi penalitãþilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal ºi O.G. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã
Anexa nr.1,
109 28-09-2010 HOTARARE pentru modificarea pozitiei 1 din anexa la hotararea consiliului local nr.167/18.12.2009 privind numirea componentei AGA de la S.C. PRIM LOCATO S.R.L Tirgu Neamt pentru mandatul 2009-2013
108 28-09-2010 Hotarare pentru modificarea anexei la hotararea consiliului local nr.50/26.06.2008 privind modificarea si completarea anexei la hotararea consiliului local nr.48 din 18.06.2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate pe princ. domenii de activit.
107 28-09-2010 Hotarare privind validarea mandatului de consilier local a domnului Lariu-Rusu Neculai
106 28-09-2010 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 2010
105 31-08-2010 Hotarare privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT, modificate
104 31-08-2010 Hotarare privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 6.023 mp. teren aferent construirii a patru tronsoane de locuinte de 80 unitati locative pe Str.Unirii apartinand domeniului public al orasului catre Agentia Nationala pentru Locuinte
103 31-08-2010 Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru construirea de catre Agentia Nationala pentru Locuinte a patru tronsoane de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere cu un total de 80 unitati locative pe Str.Unirii in orasul Tg.Neamt
102 31-08-2010 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
101 31-08-2010 Hotarare privind aprobarea transmiterii in administrare a unor bunuri apartinand domeniului privat al orasului Tg Neamt catre SC Primlocato Tg Neamt
100 31-08-2010 Hotarare privind aprobarea Actului Constitutiv, modificat, al Companiei Judeþene Apa Serv S.A Neamþ
99 31-08-2010 Hotarare pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009 privind prelungirea la cerere a autorizaþiei de transport si a autorizþiei de taxi, precum si atribuirea în gestiune delegtã a serviciului de transport public local în regim de taxi
Anexa nr.1,
98 31-08-2010 Hotarare pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegatã a serviciului de transport public local în regim de taxi si în regim de închiriere, transportatorilor autorizati de pe raza Tg. Neamt
Anexa nr.1,
Pagina 4 din 11« Prima...23456...10...Ultima »