Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2018 (Page 20)

Hotarari din anul 2018
25 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru scenă de festivităţi
24 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui contract de comodat auto
Anexa nr.1,
23 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei si a componentei comisiei , in vederea demararii procedurii de contractare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de interes local
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
22 31-01-2018 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, estimari pentru anul 2019 si pentru anul 2020, precum si a obiectivelor de investitii pentru anul 2018 ale societatii comerciale CIVITAS COM SRL
Anexa nr.1,
21 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017
Anexa nr.1,
20 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017
Anexa nr.1,
19 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de locuri la Creșa nr. 1 Tîrgu Neamț, a procedurii și a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la creșă şi a listei cu actele necesare pentru dosarul de înscriere
Anexa nr.1,
18 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2018, în vederea repartizării persoanelor care trebuie sa efectueze muncă în folosul comunității
Anexa nr.1,
17 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un copil înscris la Creșa nr.1 Tg. Neamț suportată de părinte /reprezentat legal care are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2018
16 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un copil înscris la Creșa nr.1 Tg. Neamț suportată de părinte /reprezentant legal care nu are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2018
15 31-01-2018 HOTĂRÂRE Privind aprobarea Documentației de Urbanism ” Regulamentul Local de Urbanism” al orașului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
14 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 7 mp teren, aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, către DELGAZ – GRID S.A (fost E-ON Distributie Romania S.A)
Anexa nr.1,
13 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 2, 85 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
12 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr.3 din 04.06.2007
Anexa nr.1,
11 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul de concesiune nr.1252 din 01.03.1999
Anexa nr.1,
Pagina 20 din 21« Prima...10...1718192021