Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2013 (Page 2)

Hotarari din anul 2013
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
230 19-12-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2013
229 19-12-2013 HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 134 din 09.11.2010 pentru aprobarea proiectului “Realizare şi extindere reţele stradale de canalizare menajeră în localităţile Humuleştii Noi, Blebea şi cartier Pometea, oraş Tîrgu Neamţ”
228 17-12-2013 HOTARÂRE la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii «Reabilitare strazi in Orasul Tirgu Neamt, judetul Neamt»
227 17-12-2013 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna decembrie 2013
226 29-11-2013 HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
225 29-11-2013 HOTARARE privind revocarea din functia de administrator al societatii SC SC ECO TG SRL Tirgu Neamt a domnului Cojocariu Vasile si numirea in functia de administrator al societatii SC ECO TG SRL Tirgu Neamt a domnului Toma Ovidiu Catalin, actualizarea actului constitutiv al societatii cu numirea noului administrator
224 29-11-2013 HOTARARE pentru probarea completarii hotararii Consiliului Local nr.108/14.06.2013
223 29-11-2013 HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea H CL 198 din 31.10.2013
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
222 29-11-2013 HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL nr.98/30.05.2013
Anexa nr.1,
221 29-11-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2013
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
220 29-11-2013 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionării suprafeţei de 3mp, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5,
219 29-11-2013 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 1,0 mp teren aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ către E ON MOLDOVA Distribuţie SA
218 29-11-2013 HOTĂRÂRE Privind stabilirea taxelor de concesiune si închiriere la nivelul orasului Tîrgu Neamţ pentru anul 2014
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
217 29-11-2013 HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 87 din 29.04.2013 privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
216 29-11-2013 HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 190/31.10.2013 privind aprobarea tabelelor cu copiii propuși pentru a beneficia de scutirea de la plata contribuției lunare în vederea înscrierii la Creșa nr.1, Grădinița nr.2 și Grădinița nr.3 din Tg. Neamț pentru anul școlar 2013-2014
Pagina 2 din 1712345...10...Ultima »